Lämpölaitos

vaakuna

Karvian Lämpö Oy
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

puh. 044 779 01 91
päivystys 0400 591 784

lauri.holtta(o)karvianlampo.fi
www.karvianlampo.fi


Ympäristö

Kaukolämpö on paras lämmitystapa sekä energiakulutuksen että ympäristövaikutusten kannalta. Karvian Lämpö Oy:n kestävää kehitystä parhaiten tukeva ominaisuus on kotimaisten polttoaineiden käyttöön perustuva lämmöntuotanto, jossa käytetyn polttoaineen energia pystytään hyödyntämään yli 90-prosenttisesti. Kaukolämpö tuotetaan siis korkealla lämmön hyötysuhteella. Pienkattilapoltto on hyötysuhteeltaan heikompaa ja lisäksi kuluttaa enemmän sähköä. Näin kaukolämpö pienentää ympäristö- päästöjä tehokkaasti.

Talous

Kaukolämpöön liittyminen on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Perustamiskustannukset ovat matalammat kuin kilpailevilla lämmitysmuodoilla. Paikalliset polttoaineet mahdollistavat edulliset käyttökustannukset ja näin ollen kaukolämpö on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin lämmitysmuoto. Koska yhtiö ei tavoittele voittoa ja ostoenergia on sidottu sekä hakkeen, palaturpeen että raskaan polttoöljyn hintoihin, mahdollistaa se vakaan hintatason myös tulevina vuosina. Kaukolämpö on tulevaisuuden energiamuoto, ja sen kasvava arvostus näkyy myös kiinteistöjen myyntihinnoissa.

Mielenrauha

Kaukolämpö on huoleton lämmitysmuoto, joka tuo kotiisi aina riittävästi lämpöä ja lämmintä vettä. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen. Biokattilat (1,5+1,5 MW) sekä lisäksi 1,5 MW kevytöljykattila huolehtivat omalta osaltaan luotettavan kaukolämmön saannista. Karvian Lämpö Oy:n kokoaikainen monipuolinen hälytysjärjestelmä ja siihen liittyvä päivystys, varmistavat mahdollisten häiriötilanteiden nopean selvittämisen. Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon, kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina.