Siirry sisältöön

Miksi kaukolämpö

Ympäristö

Kaukolämpö on paras lämmitystapa sekä energiatehokkuuden että ympäristövaikutusten kannalta. Karvian Lämpö Oy:n kestävää toimintaa parhaiten kuvaava toimintatapa on kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuva lämmöntuotanto. Moderneissa biokattiloissa käytetyn polttoaineen energia pystytään jalostamaan kaukolämmöksi yli 90-prosenttisesti. Ympäristövaikutuksiltaan Karvian lämpöverkossa jaettava kaukolämpö kestää vertailun mihin tahansa muuhun lämmitysmuotoon hyvin. Vertailun vuoksi pienkattilapoltto on paitsi hyötysuhteeltaan heikompaa, sen hiukkaspäästöt ovat korkeammat ja lisäksi kuluttaa enemmän sähköä. Näin kaukolämpö pienentää ympäristövaikutuksia taajamissa tehokkaasti, sekä on käyttäjilleen tehokas tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Talous

Kaukolämpöön liittyminen on myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Perustamiskustannukset ovat matalammat kuin kilpailevilla lämmitysmuodoilla. Paikalliset polttoaineet mahdollistavat edulliset käyttökustannukset ja näin ollen kaukolämpö on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden edullisin lämmitysmuoto. Koska yhtiö ei tavoittele voittoa ja ostoenergia on sidottu sekä puuhakkeen sekä palaturpeen hintoihin, mahdollistaa se vakaan hintatason myös tulevina vuosina. Kaukolämpö on tulevaisuuden energiamuoto, ja sen kasvava arvostus näkyy myös kiinteistöjen myyntihinnoissa.

Mielenrauha

Kaukolämpö on huoleton lämmitysmuoto, joka tuo kotiisi aina riittävästi lämpöä ja lämmintä vettä. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen. Modernit biokattilat sekä varakattila huolehtivat omalta osaltaan luotettavan kaukolämmön saannista. Karvian Lämpö Oy:n kokoaikainen päivystys varmistavat mahdollisten häiriötilanteiden nopean selvittämisen sekä lämmöntuotannon hyvän toimitusvarmuuden. Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon, kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Asiakkaiden ei tarvitse murehtia muuttuvista vaatimuksista lämmitysjärjestelmänsä suhteen, vaan kaukolämpöyhtiö kantaa näistä huolen.

Linkkejä

Energiateollisuus Ry/Kaukolämpö:
Lämpöä kotiin keskitetysti – Kaukolämpö (pdf)

Keinoja säästää lämpökuluissa:
Energiatietoinenkuluttaja (pdf)
Lämmönsäästövinkkejä (pdf)

Karvian Kunta:
www.karvia.fi

Energiapalvelu Ohrankämmen Oy:
www.energiapalvelu.fi

Tilastoja

Polttoaineiden hintojen kehityksen näet tästä linkistä (PDF 510 kt)

Karvian Lämpö Oy:n perimä energianhinta näkyy oheisesta tilastosta. 1/2009 – 7/2018 Peritty energianhinta (PDF 173 kt)